Nieuwsbrief

← Vorige

Vorming Alcohol & Drugs voor huisartsen

Hoe omgaan met alcohol- en drugproblemen in de huisartsenpraktijk? Vormingen zoals motiverende gespreksvoering en terugvalpreventie of over specifieke deelaspecten of doelgroepen zoals ontwenning, harm reduction, dubbeldiagnose, minderjarigen kunnen het onderwerp van vormingen zijn.

Voor wie?

De vormingen zijn op maat dus geschikt voor alle doelgroepen.

Wie kan een infosessie organiseren?

LOK

Waarom?

De eerstelijnsgezondheidszorg is bij uitstek geplaatst om vroegtijdige kortdurende interventies te doen vóór er sprake is van een ernstige problematiek. De Wereldgezondheidsorganisatie pleit dan ook voor de inzet van screening en vroeginterventie in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Praktisch

  • Om een vorming te organiseren, neem je ten laatste 6 weken op voorhand contact met ons op.
  • De vergoeding bedraagt 50 euro per uur.

Het Logo zet je op weg

CGG De Pont biedt ondersteuning. Peter Aertsen komt vooral langs bij de organiserende huisarts om de inhoud van de vorming af te stemmen.

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen