Nieuwsbrief

Diensten

Wil jij je inwoners, werknemers, leerlingen, patiënten, cliënten … overhalen om te kiezen voor een gezonde levensstijl? Wil je werken aan een gezonde leefomgeving of een gezondheidsbeleid? Dan kan je bij ons terecht. Ontdek onze dienstverlening.

Kwaliteitsvolle informatie verstrekken

Met feiten en cijfers informeert het Logo je over het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid, over de wetenschappelijk onderbouwde strategieën, projecten en campagnes van de Vlaamse partnerorganisaties. Dat doen we in een begrijpelijke taal. Zo zijn de do’s en don’ts in gezondheidsbevordering en ziektepreventie duidelijk en kies je zonder twijfel voor de meest effectieve aanpak.

Zoek je een goede methode om de fitheid van je werknemers te verhogen? Wil je op lange termijn werken aan het welbevinden van je leerlingen? Of wil je het thema gezondheid in je lokaal beleid gestalte geven? Dan volstaat informeren niet. Ook voor een grondigere aanpak kan je bij het Logo terecht.

Adviseren en ondersteunen

Je ziet in je omgeving een toename van risicogedrag of gezondheidsproblemen en je wil erger voorkomen? Je wil je omgeving aansporen om het zo gezond mogelijk te doen? Contacteer het Logo voor advies over de gepaste strategieën, projecten, materialen, deskundige vormingsmedewerkers of partners. We bekijken samen met jou welke ondersteuning nodig is om je gezonde plannen uit te voeren. Ook voor specifieke vragen kan je bij ons terecht. Je kan het overzicht van alle materialen bekijken. Deze worden uitsluitend binnen een project-, actie- of beleidsplan aangeboden.

Wil je meer doen dan een eenmalige actie of een enkel project? Het Logo coacht je bij een beleidsmatige aanpak van gezondheid. Check het groeitraject ‘Gezonde Gemeente' voor lokale besturen.

Netwerking en overleg faciliteren

Aan één zeel trekken en alle neuzen in dezelfde richting zetten voor een betere gezondheid? Het Logo mobiliseert in hun regio zo veel mogelijk mensen en organisaties om samen te werken aan een betere gezondheid voor iedereen.

Wil je plannen maken of van gedachten wisselen met andere gezondheidsambtenaren of intermediairen? Het Logo organiseert overlegmomenten per sector op niveau van de regio of de gemeente.Het Logo gelooft sterk in het motto ‘Eén plus één is drie’.

Bijzondere dienstverlening: vragen en klachten over milieugerelateerde gezondheid

De medisch milieukundigen van Logo Mechelen, Liesbeth Van Peer en Monique Nuijten, ondersteunen lokale besturen, artsen, CLB’s en lokale organisaties met inhoudelijk advies, materialen en methodieken. Zij zijn het aanspreekpunt voor milieugerelateerde gezondheidsklachten. Rechtstreekse vragen van burgers worden, waar mogelijk, steeds in overleg met de betrokken lokale actoren behandeld.

Meer weten? www.gezondheidenmilieu.be. Dé enige website in Vlaanderen die gezondheidseffecten van milieuproblemen bundelt!

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen