Nieuwsbrief

Logo Waasland: Administratief- / communicatiemedewerker (30 uur, bepaalde duur)

Logo-Waasland vzw is een netwerk van lokale partners actief in 8 gemeenten, ondersteund door een enthousiast team van gezondheidsbevorderaars. Centraal binnen de Logo-werking staan het thema gezondheid&milieu en de realisatie van de 6 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in nauwe samenwerking met de lokale partners. We werken in opdracht van de Vlaamse overheid.

 

Onze missie

We streven ernaar dat iedereen gezonde keuzes kan en wil maken en die keuze ook als positief en vanzelfsprekend ervaart. Om dit te bereiken zoeken en vinden we samenwerking met veel partners. We motiveren, adviseren en ondersteunen hen en gaan samen voor gezondheidswinst bij de bevolking. Alles wat we doen, doen we enthousiast, ondernemend, samen en op maat van partners.

 

Plaats in de organisatie

De administratief medewerker maakt deel uit van het team van Logo-Waasland VZW en rapporteert aan de coördinator.

 

De functie: kerntaken

Als administratief- /communicatiemedewerker ondersteun je de werking van de organisatie door het uitvoeren, ontwikkelen waar nodig en verbeteren waar het kan van administratieve en communicatieve processen.

 •  Je bent verantwoordelijk voor de nauwkeurige uitvoering van algemene administratieve, logistieke en communicatieve taken binnen het Logo;
 •  Je werkt mee aan specifieke projecten zoals:
  • Aanpassen en updaten van een adressenbestand,
  • Verder uitbouwen van het GDPR beleid,
  • Aanpassingen in kader van de nieuwe VZW wetgeving,
  • Administratieve ondersteuning bij gezondheidsbevragingen,
  • Een klantenbevraging,…
 •  Je werkt mee aan het uitbouwen van een kwaliteitshandboek door:
  • Opmaken van procedures, checklijsten, …
 • Je geeft ondersteuning aan de stafmedewerker communicatie door:
  • Voorbereiden van teksten, nazicht van de website, werken met sociale media,..
 • Je verzorgt de verslaggeving van het teamoverleg;
 • Je ondersteunt de coördinator en de stafmedewerkers waar nodig en wenselijk;
 • Je draagt je steentje bij tot de uitbouw van de gehele werking van het Logo.

 

Functieprofiel

Netwerken
Professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze
aanwenden tot wederzijds voordeel.
Enthousiasmeren De eigen betrokkenheid op een motiverende en positieve manier
overbrengen op anderen.
Klantgerichtheid Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van
de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
Ondernemingszin Kansen signaleren en deze omzetten in acties die bijdragen tot de
groei van de organisatie en het bereiken van de doelstellingen
ervan.
Samenwerken Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan
het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de
samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen
belang is.

 

Specifieke competenties

Leervermogen In staat zijn om nieuwe informatie, inzichten en kennis op te
nemen en deze ook in de dagelijkse praktijk toepassen
Nauwkeurigheid Gericht zijn op detailinformatie, en hier accuraat en effectief
mee omgaan. Bewaking van de voortgang van gemaakte
afspraken en zaken kunnen oppikken waar anderen overheen
kijken.
Dienstverlenend vermogen Gericht zijn op het ondersteunen van anderen.


Kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten

 • Je hebt een relevant bachelor- of graduaatdiploma of enkele jaren werkervaring in een administratieve of communicatieve functie
 • Je hebt een sterke interesse in gezondheidsbevordering en ziektepreventie;
 • Je doet graag administratief en communicatief werk;
 • Je hebt een vlotte pen;
 • Je werkt graag in een kleine organisatie en een klein team;
 • Je bent graag betrokken bij de hele Logo-werking;
 • Je kan vlot met de computer werken (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook);
 • Kennis van Adobe Indesign en Mailchimp is een pluspunt.

Aanbod

 • Verloning volgens salarisschaal gehanteerd binnen PC 331, fietsvergoeding
 • Contract van 30u van 2/9/2019 tot 27/12/2019, uurrooster in onderling overleg
 • Aangename werkplek met fijne collega’s

Selectie

 • Stuur je CV en motivatiebrief naar: Dagmar.van.doorsselaer@logowaasland.be
 • Na een eerste selectie op basis van je CV worden gesprekken gepland eind juli, begin
 • augustus.
 • Meer info kan je bevragen bij Dagmar of Cis via 03 766 87 78
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen